Merel van den Berg

leerkracht groep 7A Pauw
Taal/Leescoördinator, Kanjertraningcoördinator. 

[email protected]

‘Vergroten van zelfvertrouwen’

Elke dag is het onderwijs is verrassend en uitdagend. Als leerkracht word ik daardoor aangesproken op veel vaardigheden: organisatorisch, communicatief, sociaal… Ik vind het heerlijk alles uit mezelf te halen om iedere dag succesvol te maken.
Ik werk graag gestructureerd en kan kinderen een duidelijke leeromgeving bieden. Ze weten waar ze aan toe zijn en wat ze kunnen verwachten. Kinderen weten ook waar ze met mij aan toe zijn. Ik ben open, rustig en direct. Ik laat mijzelf zien zoals ik ben aan de kinderen en stimuleer hen dat ook te doen. Dit zorgt voor een prettige sfeer en omgang met elkaar. Naast deze structuur en veiligheid verpak ik in mijn lessen veel humor.

Het mooie aan het onderwijs aan jonge kinderen is dat je ze kunt zien groeien. Zowel op cognitief als op sociaal gebied. Het is onbetaalbaar als ik een kind kan helpen met het juiste inzicht, als ze bijvoorbeeld worstelen met een moeilijke som. Het moment dat je aan het kind ziet dat het begrijpt hoe iets werkt of merkt dat het iets kan wat het zo lastig vond, is heel mooi. Ik leer het kind dan ook te zien dat het dat echt zelf gedaan heeft. Het vergroten van het zelfvertrouwen is zó belangrijk: ken jezelf en ben jezelf!’
Cookie instellingen