Esther Nagtegaal

intern begeleider De Phoenix locatie Sint Pancras en intern begeleider Paus Johannesschool
werkdagen: ma/woe/do
 

"Een intern begeleider, wat doet die eigenlijk?" Is een vraag die ik regelmatig krijg. Dat is lastig uit te leggen, maar hieronder zal ik proberen een aantal dingen te vertellen die ik zoal doe. Het is nog lang niet alles, maar wel een impressie van mijn werk.

"Voor elk kind de juiste leerroute"

In samenwerking met de leerkracht zorg ik ervoor dat een kind het juiste les aanbod krijgt. Hiervoor kijken we naar welke leerroute bij een kind past. Wanneer we iets willen veranderen in het basisaanbod, gaan we met ouders in gesprek. Mocht er een moment komen dat we dit niet meer met elkaar redden, zorg ik ervoor dat de juiste externe hulp wordt ingevlogen. Ook aan ouders wordt soms gevraagd of ze hulp voor hun kind willen zoek buiten school. Dit gaat dan om intelligentieonderzoek, gezinshulp, diagnostisch onderzoek, sociale vaardigheidstraining of weerbaarheidstraining zoals rots-en watertraining. Wanneer alle partijen goed met elkaar samen werken en een kind weer opbloeit, ben ik heel blij. Je ziet een kind dan weer gaan stralen en zelfverzekerder worden, daar doe ik het voor.

Daarnaast neem ik extra onderzoeken af wanneer een kind op een bepaald vakgebied uitvalt. Er wordt dan gekeken op welk gebied een kind nog extra instructie of herhaling nodig heeft.

Soms wordt het samenwerkingsverband gevraagd mee te denken middels een Multi Disiplinair Overleg (MDO). Er wordt dan een Totaal Ontwikkel Plan (TOP dossier) voor een kind ingevuld waarbij we kijken we naar de bevorderende en belemmerende factoren en welke specifieke hulp het kind nodig heeft. Ouders, de leerkracht, de consulente van het Samenwerkingverband en ik komen dan bij elkaar en maken een plan van aanpak.

Samen met de leerkrachten van groep 7 en 8 bepaal ik het (voorlopig) VO advies.

Voor de kinderen van groep 8 geef ik daarnaast soms advies welke Voortgezet Onderwijs school bij iemand past. We bespreken dan samen welke wensen een kind en ouders hebben en welke school daar het beste bij past. Ik onderhoud contact met diverse VO scholen en begeleid de overstap van leerlingen die naar een speciale VO school gaan.

Mijn werk is afwisselend en uitdagend, ik word erg blij van de afwisseling van werken met kinderen en contact onderhouden met externen waardoor ik de juiste mensen bij elkaar kan brengen.

Het werken in een team en delen van onze bijzondere ervaringen vind ik heel erg leuk. Professioneel vullen wij elkaar goed aan, we leren van en met elkaar.

Cookie instellingen