Ouderraad

De ouderraad (OR)
 
Op onze school is een actieve ouderraad (OR). De OR organiseert en/of ondersteunt bij de verschillende activiteiten die bijdragen aan een goed schoolklimaat. Dit gebeurt in samenwerking met andere ouders.
 
Taken
De OR organiseert of ondersteunt onder meer de schoolactiviteiten, de schoolfotograaf,  de sint- en kerstviering, sportdagen, het aankleden van de openbare ruimtes in de school, het afscheid van groep acht en het betrekken van andere ouders bij school. Ook adviseert de OR het team over allerlei zaken die zowel ouders als school aangaan.
 
Tenslotte is de OR verantwoordelijk voor het inzamelen, beheren en besteden van de vrijwillige financiële ouderbijdrage. Jaarlijks wordt deze vrijwillige ouderbijdrage voor onze school vastgesteld. De OR informeert u hierover via een brief. Vanuit deze ouderbijdrage worden kosten vergoed die niet in het onderwijsleerpakket zijn opgenomen, zoals bovengenoemde activiteiten en excursies.  Het volledige bedrag wordt aan de kinderen besteed. Hierover wordt verantwoording afgelegd in het financieel jaarverslag, welke u kunt vinden in de Phoenix-app.
 
Samenstelling OR SP 2023-2024
De OR op De Phoenix in Sint Pancras bestaat uit deze personen, die worden bijgestaan door twee leerkrachten:
 
Rol Naam
Voorzitter: Ellen Boom
Secretaris: vacature
Penningmeester: Judith Veltstra
Leden: Dominique van der Graaf
  Marieke Koedijk
   
   
   
Leerkrachten Karlijn Zuidhof
  Kelly van der Meij

Heeft u ideeën, vragen of opmerkingen? Wilt u meer informatie, een jaarverslag inzien of eens een vergadering bijwonen? Spreek ons gerust aan of mail ons op [email protected]. De vergaderdata zijn zichtbaar in de kalender en de notulen zijn terug te vinden in de Phoenix-app. 

Samenstelling OR BOL 2022-2023
De OR op De Phoenix in Broek op Langedijk bestaat uit deze personen, die worden bijgestaan door een leerkracht:
 
Functie: Naam:
Voorzitter: Paulina Tjassens Keiser
Secretaris: Bianca Beerse
Penningmeester: Marieke Benit
Leden:  
  Kim Blankendaal
  Marieke ter Heegde
  Linda Dorrestein
  Denise Slot
  Jarno Zuiderduin
  Marloes Overtoom
Leerkracht:  Mirjam Bakker
Laura van der Laan              
 

Heeft u ideeën, vragen of opmerkingen? Wilt u meer informatie, een jaarverslag inzien of eens een vergadering bijwonen? Spreek ons gerust aan of mail ons op [email protected]l. De vergaderdata zijn zichtbaar in de kalender en de notulen zijn terug te vinden in de Phoenix-app.

Documenten OR BOL

Notulen OR BOL maart 2021
Notulen OR BOL december 2020
Notulen OR BOL oktober 2020
Notulen OR BOL augustus 2020
 

Cookie instellingen