Onderwijs

Sociale veiligheid
Wij voelen ons verantwoordelijk voor onze kinderen en elkaar en handelen hier ook naar. De Phoenix is een gecertificeerde Kanjerschool. De Kanjertraining maakt kinderen sociaal vaardig en weerbaar, waardoor uw kind positief over zichzelf en de ander leert denken.
Wekelijks worden de Kanjerlessen gegeven. Dit gebeurt met spelletjes, rollenspel en verhalen, gebaseerd op praktijksituaties. Er zijn gekleurde petten die symbool staan voor specifiek gedrag. Kinderen zien zo goed de gevolgen van bepaalde keuzes en bespreken die met elkaar. Wij vertrouwen erop dat elke kind een kanjer wil zijn.
Aanvullend op de Kanjerlessen geven wij in groep 5 t/m 8 de Rots & Water-weerbaarheidstraining. Uw kind leert het effect van zijn gedrag begrijpen en krijgt meer grip op emoties.

Organisatie
Goed klassenmanagement is een voorwaarde voor daltononderwijs. Aan dagplanning, pictogrammen, kleuren en naamkaartjes ziet uw kind wat er verwacht wordt en wanneer. In het dagrooster is tijd voor instructie op verschillende niveaus en voor zelfstandig werken- en samenwerkingstijd. De klasinrichting ondersteunt de daltonwerkwijze; er zijn groepstafels, instructietafels, nakijktafels en flexplekken. Vanaf groep 2 is er een verrijkingsgroep voor kinderen die meer aankunnen.

In onze groepssamenstelling zijn er, indien haalbaar, zowel homogene als heterogene groepen. Afhankelijk van de leerlingaantallen is het uitgangspunt dat wij werken met een groep 1/2, 2/3 en 4 t/m 8.

Eigen leerdoelen & Portfolio
Op De Phoenix werken wij aan de algemene kerndoelen van het basisonderwijs. Wij doen dit met behulp van moderne lesmethodes die aansluiten bij onze visie. Kinderen leren het beste als zij intrinsiek gemotiveerd zijn en zich verantwoordelijk voelen voor hun resultaten. Daarom krijgt uw kind een eigen taak- en weekplanner, waardoor hij of zij het werk, de instructie en overige activiteiten steeds meer naar eigen inzicht kan inplannen. Wij passen binnen ons keuzewerk ook de inzichten van ‘meervoudige intelligentie’ toe, waardoor er ruimte is voor veel talenten en interesses van de kinderen. Vanaf groep 1 leert uw kind een eigen klein ‘ik-doel’ te stellen, waar het in een bepaalde periode met meer of minder begeleiding aan werkt. Bijvoorbeeld: je naam schrijven, leren schaken of een werkstuk over raketten maken.

Het werk waar uw kind trots op is, mag hij of zij bewaren in een eigen portfolio dat de hele schooltijd meegaat. Al het trotswerk en de ik-doelen worden geëvalueerd in coachings- en evaluatiegesprekken tussen kind en leerkracht. Door deze werkwijze krijgt uw kind vertrouwen in en zicht op zijn of haar eigen kunnen.

 

Cookie instellingen