Succesvolle daltonvisitatie

Vol trots laten wij u weten dat wij vandaag de daltonvisitatie glansrijk doorlopen hebben. Dit houdt in dat wij ons de komende 5 jaar daltonschool mogen blijven noemen (de daltonvisitatie wordt 1x in de 5 jaar uitgevoerd).

Vier visiteurs vanuit de Nederlandse daltonvereniging kwamen onze school bezoeken. Zij hebben, op beide locaties, in de groepen gekeken en zij zijn in gesprek geweest met ouders, leerlingen, leerkrachten, dalton coordinatoren, directie en de voorzitter van het College van Bestuur van de Blauwe Loper. Na een dag vol input gaven de daltonvisiteurs ons terug dat wat wij beschreven hebben in ons visitatieverslag en het daltonwerkboek terug te zien is in de organisatie.

Daarnaast kregen wij mooie complimenten over de zelfstandigheid en de betrokkenheid van onze leerlingen. Ook het team kreeg als compliment dat het zichtbaar is dat er gewerkt wordt vanuit gedeelde verantwoordelijkheid en vanuit 1 school, 1 team, 1 visie.
Tevens vonden zij het bijzonder dat iedereen die zij gesproken hadden hetzelfde verhaal kon vertellen, maar wel vanuit een ander perspectief.

Wij zijn heel trots op deze erkenning vanuit de Nederlandse daltonvereniging. En, wij zijn trots op onze leerlingen, u als ouder en ons als team. Met elkaar hebben wij deze mooie prestatie bereikt!
Cookie instellingen