Dit is onze school

De Phoenix is een openbare basisschool voor daltononderwijs, met locaties in Broek op Langedijk en Sint Pancras. Wij werken vanuit de volgende kernwaarden. Hier staan wij voor!

Een daltonschool
Beide locaties zijn een officiële daltonschool, gecertificeerd door de Nederlandse Dalton Vereniging. Alle leerkrachten zijn gecertificeerd daltonleerkracht of in opleiding en werken volgens dezelfde visie en kernwaarden. 

Een trotse school
Op De Phoenix ontdekken kinderen hun talenten. Wij geven hun een stevige basis op cognitief en sociaal-emotioneel gebied. Uw kind stroomt uiteindelijk met een goedgevulde rugzak vol kennis en vaardigheden door naar het vervolgonderwijs. Het heeft vertrouwen in zichzelf, weet wat zijn of haar kwaliteiten zijn en gaat zelfverzekerd de toekomst tegemoet. Daar zijn wij meer dan trots op!

Een leerrijke school
Op onze school leren wij van en met elkaar, zowel op leerling- als op leerkrachtniveau. Uw kind wordt gestimuleerd om oplossingsgericht te leren denken. Bij vragen kiest het zelf zijn hulpbronnen, bijvoorbeeld de leerkracht, een leerling uit een hogere groep of het maatje aan wie het per week gekoppeld wordt. Zo is ieder kind actief in zijn of haar leerproces. Een openbare school
Op De Phoenix is iedereen welkom. Uw kind leert van jongs af aan dat iedereen verschillend is, op een andere manier leert, gelijkwaardig is en erbij hoort. Wij gaan respectvol om met ieders levensbeschouwing of godsdienst. Op onze school werken kinderen, leerkrachten en ouders intensief met elkaar samen.

Een veilige school
Wij zorgen voor een prettig pedagogisch klimaat waarin elk kind zich veilig voelt en tot bloei kan komen. De Phoenix biedt kinderen daarom de Kanjertraining en de Rots & Water-methode: twee programma’s die kinderen sociaal vaardig en weerbaar maken. Een goed contact met u als ouder vinden wij een voorwaarde om de ontwikkeling van uw kind optimaal te laten verlopen.
 
Dalton, trots, leerrijk, openbaar en veilig – dat is De Phoenix. Welkom!
 
Cookie instellingen